ACT 2013 тэмцээний зураг

АСТ ажил мэргэжлийн уралдаант тэмцээн 2013 он