Ажил мэргэжлийн уралдаан, уулзалт зохион байгуулагдана.

“ДДЦС” ТӨХК-н 50 жилийн ойг угтаж ТЗЭ-ийн шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, шуурхай ажиллагааны ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зориглоор 2015 оны 4-р сарын 24 -ны өдөр мэргэжлийн уралдааны “ДДЦС” ТӨХК-тай хамтран зохион байгуулж байгаа тул арга хэмжээнд өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Тэмцээнд оролцох ИТА-ны мэдүүлгээ 4-р сарын 17-ны дотор ирүүлнэ үү.

Удирдамж татах