АСТ 2013 оны тэмцээн

ACT – 2013 тэмцээний мэдээ

“АСТ-2013” ТЗЭ-ийн шуурхай ажиллагааны ажиллагсдын дундах ажил мэргэжлийн уулзалт-уралдаан тэмцээн 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ний өдөр ТЗЭ-н шуурхай ажиллагааны ажиллагсдын дунд ажил мэргэжлийн “АСТ” уулзалт-уралдаан ДҮТ-ийн байранд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Энэхүү гурав дахь удаагийн уралдаанд үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх ТЗЭ 22 байгууллагын нийт 24 баг оролцож ААД, ТАД, ЭХ тухай хууль, IQ, НСД –ийн мэдлэгээрээ авьяас чадлаа сорив. Нийт 2 ... Read More »