Зөвлөгөөн 2012

Шуурхай ажиллагсдын зөвлөгөөн 2012 он

Эрчим хүчний салбарын ТЗЭ-дийн шуурхай ажиллагааны  ажиллагсадын  зөвлөгөөн зохион  байгуулах удирдамж Нэг. Зорилго Эрчим хүчний салбарын ТЗЭ-дийн шуурхай ажиллагааны өмнө тавигдаж байгаа зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох зорилгоор уламжлал болон  явагдаж байгаа ХIзөвлөгөөннь Нэгдсэн сүлжээнд болон тусдаа ажиллаж байгаа ТЗЭ-дийн Шуурхай ажиллагаанд ажиллагсадын 2011-2012 онд хийсэн ажлыг дүгнэж, 2012-2013 оны өвлийн их ачааллыг давахад шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын өмнө тавигдаж буй шаардлага, түүнийг хэрэгжүүлэх арга ... Read More »