АСТ 2011 оны тэмцээн

Тэмцээний мэдээ

“АСТ-2011” ТЗЭ-ийн шуурхай ажиллагааны ажиллагсдын дундах ажил мэргэжлийн уулзалт-уралдаан тэмцээн ТЗЭ-н шуурхай ажиллагааны ажиллагсдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, шуурхай ажиллагааны ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор уулзалт, ярилцлага болон ажил мэргэжлийн II  уралдаан   2011оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Диспетчерийн Үндэсний Төвийн  байранд амжилттай  зохион байгуулагдсан. Read More »