Author Archives: tsengel

Ажлын байранд хийх 10 дасгал

ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрүүл, аюулгүй, зохион байгуулалт сайтай орчинд ажиллах нь эрүүл сайхан амьдрахын гол үндэс байдаг. ДЭМБ нь 21 дүгээр зуунд ажлын байрыг эрүүл мэндийг дэмжих тэргүүлэгч орчин байх болно гэж үзэж байна. Ажлын байранд хийх дасгал нь ажилтан, албан хаагчдын эрүүлмэндийг дэмжих, хөдөлмөрийн явцад бий болсон ядралыг сэргээх, ажлын чадварыг нэмэгдүүлэн улмаар хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх ач холбогдолтой. Read More »

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль хэнд хэрэгтэй вэ?

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ 14 дүгээр зүйл.  Эрүүл мэндийн үзлэг 14.1.Ажил олгогч  нь эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээтэй холбоотой, зайлшгүй шаардлагатай эрүүл мэндийн урьдчилсан ба хугацаат үзлэгт ажилтныг хамруулна. 14.2.Энэ хуулийн 14.1-д заасны дагуу эрүүл мэндийн үзлэг хийлгэхэд шаардагдах зардлыг ажил олгогч хариуцна. 14.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд гүйцэтгэж буй ... Read More »

2018 он – Шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын XIII зөвлөгөөн

Эрчим хүчний салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн  шуурхай ажиллагааны өмнө тавигдаж байгаа зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох зорилгоор шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын ХIII зөвлөгөөнийг ДҮТ ХХК, Эрдэнэтийн уулын баяжуулах үйлдвэр, болон тус үйлдвэрийн дулааны цахилгаан станцтай хамтран 2018 оны 5-р сарын 3-ны өдөр Эрдэнэт хотод зохион байгуулж явууллаа. Тус зөвлөгөөнд Нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон болон тусдаа ажиллаж байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 35 ... Read More »