Шинэ мэдээ

Ажлын байранд хийх 10 дасгал

ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрүүл, аюулгүй, зохион байгуулалт сайтай орчинд ажиллах нь эрүүл сайхан амьдрахын гол үндэс байдаг. ДЭМБ нь 21 дүгээр зуунд ажлын байрыг эрүүл мэндийг дэмжих тэргүүлэгч орчин байх болно гэж үзэж байна. Ажлын байранд хийх дасгал нь ажилтан, албан хаагчдын эрүүлмэндийг дэмжих, хөдөлмөрийн явцад бий болсон ядралыг сэргээх, ажлын чадварыг нэмэгдүүлэн улмаар хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх ач холбогдолтой. Read More »

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль хэнд хэрэгтэй вэ?

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ 14 дүгээр зүйл.  Эрүүл мэндийн үзлэг 14.1.Ажил олгогч  нь эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээтэй холбоотой, зайлшгүй шаардлагатай эрүүл мэндийн урьдчилсан ба хугацаат үзлэгт ажилтныг хамруулна. 14.2.Энэ хуулийн 14.1-д заасны дагуу эрүүл мэндийн үзлэг хийлгэхэд шаардагдах зардлыг ажил олгогч хариуцна. 14.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд гүйцэтгэж буй ... Read More »

2018 он – Шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын XIII зөвлөгөөн

Эрчим хүчний салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн  шуурхай ажиллагааны өмнө тавигдаж байгаа зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох зорилгоор шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын ХIII зөвлөгөөнийг ДҮТ ХХК, Эрдэнэтийн уулын баяжуулах үйлдвэр, болон тус үйлдвэрийн дулааны цахилгаан станцтай хамтран 2018 оны 5-р сарын 3-ны өдөр Эрдэнэт хотод зохион байгуулж явууллаа. Тус зөвлөгөөнд Нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон болон тусдаа ажиллаж байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 35 ... Read More »

РХА-ИЙН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

Эрчим хүчний салбарын “Реле хамгаалалт автоматикийн үе үеийн инженерүүдийн зөвлөлдөх уулзалт”-ыг 2015 оны 11-р сарын 6-ны өдөр Диспетчерийн үндэсний төв           /ДҮТ ХХК/-ийн Реле хамгаалалт автоматик /РХА/-ийн алба амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд Аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан ахмад инженер Р.Пүрэвсүрэн, Д.Нанжаа, ахмад багш Б.Мандах, МУ-ын зөвлөх инженер Ё.Дондог, З.Шагдар, Н.Бархас, С.Ваанчиг нарын реле хамгаалалт автоматикийн 20 гаруй ахмад инженерүүд, салбарын ... Read More »

sahifawplk