400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to server.localhost.com's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/ws9.txt (port 80)

Ажил мэргэжлийн уралдаан, уулзалт зохион байгуулах удирдамж

ДДЦС” ТӨХК-н 50 жилийн ойг угтаж ТЗЭ-ийн шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, шуурхай ажиллагааны ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зориглоор 2015 оны 4-р сарын 24 -ны өдөр мэргэжлийн уралдааны “ДДЦС” ТӨХК-тай хамтран зохион байгуулагдах тэмцээний удирдамж

Удирдамж татах