buy office 2016 key buy office 2016 key cheap windows 10 key cheap windows 10 key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

АСТ 2011 оны тэмцээн

Тэмцээний мэдээ

“АСТ-2011” ТЗЭ-ийн шуурхай ажиллагааны ажиллагсдын дундах ажил мэргэжлийн уулзалт-уралдаан тэмцээн ТЗЭ-н шуурхай ажиллагааны ажиллагсдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, шуурхай ажиллагааны ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор уулзалт, ярилцлага болон ажил мэргэжлийн II  уралдаан   2011оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Диспетчерийн Үндэсний Төвийн  байранд амжилттай  зохион байгуулагдсан. Read More »